Dynamic page for System

Algoritmen > CSR Manager
Cluster Ruimte en Economie

Overzicht

CSR Manager

CSR

Tags

Productie
Energiebesparend Co2 Duurzaam Green buildings

De CSR-manager (CFP Green Buildings) maakt gebruik van verschillende datasets om de energiebesparingsopties van gebouwen te identificeren, bepalen en rapporteren. Het advies dat door de applicatie wordt gegenereerd helpt de gemeente Amsterdam bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Het geeft per pand inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden, de kosten ervan, en de bijbehorende CO2 besparing.


Link naar dienst

Contactgegevens


 • Afdeling

 • Programma Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed
 • Contact e-mail

 • algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Benchmarkdata

Beheerder

Expert systeem = CFP Green Buildings Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) = gemeente Amsterdam EP-online = Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Planon Real Estate Management = Gemeente Amsterdam (Gemeentelijk Vastgoed)

Datasetbeschrijving

Benchmarkdata uit het Expert Systeem van CFP Green Buildings wordt gecombineerd met praktijkervaringen (best practices) op het gebied van techniek, operatie, onderhoud en beheer, en gegevens van partners van CFP Green Buildings.

Gebruikte bronnen:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • EP online voor energielabels van gebouwen
 • Vastgoedsysteem Gemeentelijk Vastgoed (Planon)

Type Data:

CFP Expert systeem: Het CFP Expert systeem is een database met benchmarkwaardes van gebouwen met verschillende gebruiksfuncties, grootte en bouwjaren. Deze database wordt periodiek uitgebreid.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG): De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland.

EP online = officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen

Planon Real Estate Management . Applicatie voor beheer van alle vastgoed waar de gemeente Amsterdam eigenaar van is

 

Licentie

Gemeente Amsterdam heeft een overeenkomst met CFP Green Buildings

Persoonlijke gegevens

Geen persoonlijke gegevens

Bron

– Expert Systeem van CFP Green Buildings. Het CFP Expert systeem is een database met benchmarkwaardes van gebouwen met verschillende gebruiksfuncties, grootte en bouwjaren. – Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland – EP-online. EP-online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. U kunt hier de geldige energielabels raadplegen (alleen openbare informatie). – Planon Real Estate Management. Applicatie voor beheer van alle vastgoed waar de gemeente Amsterdam eigenaar van is
Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Beoordeling van het advies dat de applicatie geeft per pand, wordt beoordeeld door een of meerdere medewerkers van de gemeente Amsterdam. De keuze voor het wel of niet verduurzamen van een pand en op welke manier, wordt bepaald door medewerkers van de gemeente Amsterdam zelf.

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

Op basis van het postcode en huisnummer van een gebouw worden de relevante BAG gegevens zoals locatie, bouwjaar, vloeroppervlakte, de gebruiksfunctie van het gebouw en, indien aanwezig, een geregistreerd energielabel opgehaald. Op basis van de BAG gegevens wordt het gebouw ingedeeld in 1 van de 138 verschillende gebouwprofielen van het CFP Expert Systeem. Voor alle 138 gebouwprofielen gelden verschillende algoritmes die een inschatting maken van kenmerken van het gebouw en de aanwezige gebouw gebonden installaties. Indien er geen geregistreerd energielabel bij het EP online register gevonden wordt, wordt op basis van de geschatte kenmerken en installaties een inschatting gemaakt van het energielabel. Daarnaast wordt op basis van geschatte de gebouwkenmerken en installaties een verduurzamingsplan opgesteld.

 

Prestatie

De uitkomsten van het systeem worden periodiek getest op basis van praktijkervaringen van energieadviseurs, gegevens van partners en openbare databronnen. Hierbij wordt ten minste het volgende getest:

 • Geschatte investering per maatregel
 • Verwachte besparing per maatregel
 • Verwachte CO2‑ reductie per maatregel
 • Verwachte energiebesparing per maatregel
 • Verwachte impact op het energielabel per maatregel
 • Verwachte energielabel van het gebouw
Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

De uitkomsten van het algoritme zijn niet vrij beschikbaar voor gebruikers of huurders van gemeentelijk vastgoed, enkel voor een aantal medewerkers van de directie Gemeentelijk Vastgoed met een gebruikersaccount van de CFP tool. Dit bevordert gelijkheid doordat keuzes worden gemaakt op basis van beschikbare informatie en niet (enkel) op verzoek van huurders of gebruikers van panden. Dit maakt dat energiebesparende maatregelen genomen worden op de plekken waar dat het hardste nodig is, of het meeste effect heeft. 

Referenties Toon Meer Toon Minder

Live service adres

https://cfp.nl/en/green-buildings-tool/

Adres privacybeleid

Beleid wordt gevolgd; geen gebruik van persoonsgegevens want niet nodig.
Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

De CFP tool is niet risicovol. Er worden geen persoonsgegevens gebruikt. De CFP tool focust zich op de verduurzamingsmaatregelen die betrekking hebben op gebouwonderdelen waarvoor de gebouweigenaar verantwoordelijk is. Dat is in dit geval de gemeente. De maatregelen die betrekking hebben op gebruikers zetten we op ‘niet van toepassing’. De tool is op geen manier dwingend voor gebruikers om maatregelen te treffen. We gebruiken het uitsluitend om de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam met betrekking tot verduurzaming van gemeentelijk vastgoed nader in te vullen.

 

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.