Dynamic page for System

Algoritmen > Detectie geluidsoverlast op het water: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Detectie geluidsoverlast op het water: Digitale Gracht

Detectie

Tags

Ontwikkeling
Digitale Gracht Geluidsoverlast Hotspots Handhaving

De Digitale Gracht

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme Detectie geluidsoverlast op het water omschreven.

Informatiegestuurd handhaven

Binnen de Digitale Gracht worden vier algoritmen ontwikkeld voor informatiegestuurde handhaving. Tot nu toe hebben vaarweginspecteurs geen sancties opgelegd op basis van deze algoritmen. De algoritmen zijn nog niet in gebruik omdat ze eerst moeten worden beoordeeld op wettelijke en gemeentelijke voorschriften en toepasbaarheid. Een uitgebreide beschrijving wordt toegevoegd aan het register als de algoritmen in gebruik worden genomen.

Detectie geluidsoverlast op het water: In Amsterdam zijn er veel meldingen van geluidsoverlast op het water. Vaarweginspecteurs kunnen boetes opleggen bij een heterdaad constatering van geluidsoverlast. Om handhaving te ondersteunen, zijn er sensoren geplaatst die geluidsvolume en beweging op het water registreren. Het algoritme stelt potentiële geluidsoverlast vast op basis van drie criteria: het geluidsvolume vanaf het water is boven een drempelwaarde, hoger geluidsvolume dan vanaf de wal en gelijktijdige beweging vanaf een vaartuig. Wanneer deze criteria gelden wordt een incident van potentiële geluidsoverlast geregistreerd. De geregistreerde incidenten kunnen worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in hotspots van structurele overlast locaties. Op basis van deze informatie kunnen vaarweginspecteurs  een locatie te bezoeken en  controleren.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.