Dynamic page for System

Algoritmen > Detectie illegale passagiersvaart: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Detectie illegale passagiersvaart: Digitale Gracht

Detectie

Tags

Ontwikkeling
Digitale Gracht Verkeersdata Handhaving Pleziervaartuigen

De Digitale Gracht

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme Detectie illegale passagiersvaart omschreven.

Informatiegestuurd handhaven

Binnen de Digitale Gracht worden vier algoritmen ontwikkeld voor informatiegestuurde handhaving. Tot nu toe hebben vaarweginspecteurs geen sancties opgelegd op basis van deze algoritmen. De algoritmen zijn nog niet in gebruik omdat ze eerst moeten worden beoordeeld op wettelijke en gemeentelijke voorschriften en toepasbaarheid. Een uitgebreide beschrijving wordt toegevoegd aan het register als de algoritmen in gebruik worden genomen.

Detectie illegale passagiersvaart: In 2020 is de gemeente Amsterdam gestart met de ontwikkeling van een rapportage om illegale passagiersvaart op te sporen. In Amsterdam is passagiersvaart gereguleerd door een vergunningen. Vaartuigen die zonder vergunning passagiers vervoeren vormen oneerlijke concurrentie voor vergunde passagiersvaartuigen en worden in verband gebracht met overlast op het water. De rapportage geeft wekelijks een overzicht van pleziervaartuigen die de afgelopen week regelmatig dezelfde route hebben varen. Dit inzicht komt tot stand op basis van de verplichte vignetten voor pleziervaartuigen. De passage van vaartuigen met vignet kan worden gemeten als vaartuigen op korte afstand van een sensor voorbij varen. Het algoritme bestaat uit een rekenregel, die bepaald welke vignetten meerdere dagen per week, meer dan één keer per dag dezelfde ronde varen. Het doel is om vaarweginspecteurs te helpen om illegale pleziervaart op te sporen door hotspots en veelgebruikte routes te identificeren. Handhaving gebeurt alleen op heterdaad en alleen door een bevoegde vaarweginspecteur, er is geen sprake van handhaving op basis van automatische besluitvorming of interventies op afstand.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.