Dynamic page for System

Algoritmen > Drukte per rak: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Drukte per rak: Digitale Gracht

Drukte

Tags

Ontwikkeling
Varen Digitale Gracht Binnenwater Dashboard Verkeersmodel

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en  Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme Drukte per rak omschreven.

Drukte per rak

Drukte per rak: Dit algoritme berekent het aantal vaartuigen dat per uur elk rak passeren. Een rak is een stuk vaarwater tussen bijvoorbeeld twee bruggen of een brug en een sluis. Het doel van dit algoritme is om inzicht te krijgen in de verkeerstromen en hoe deze in de tijd veranderen. Het verzamelen van deze informatie helpt bij het onderbouwen, en evalueren van beleid en het nemen van beslissingen over verkeersmaatregelen. 

De verkeersdrukte wordt bepaald op basis van twee databronnen: locatiedata van vaartuigen met een AIS-transponder (voornamelijk beroepsvaart) en passages van vaartuigen met een elektronisch vignet. Elektronische vignetten zijn verplicht voor gemotoriseerde plezier- en beroepsvaartuigen. De passage van vaartuigen met vignet kan worden gemeten als vaartuigen op korte afstand van een sensor voorbij varen.  Door de kortste route van elk vaartuig te meten leidt het model vaarroutes van vaartuigen af. Deze gepseudominiseerde gegevens worden vertaald naar het aantal passages per uur per rak. De rapportage “drukte per rak” is ontwikkeld in 2020 en biedt actuele verkeersdrukte via het Digitale Gracht dashboard. De historisch geaggregeerde data worden ook gebruikt voor analyse.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.