Dynamic page for System

Algoritmen > Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart: Digitale Gracht

Rapportage

Tags

Ontwikkeling
Digitale Gracht Ligplaatsgebruik Handhaving Vergunning

De Digitale Gracht

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart omschreven.

Informatiegestuurd handhaven

Binnen de Digitale Gracht worden vier algoritmen ontwikkeld voor informatiegestuurde handhaving. Tot nu toe hebben vaarweginspecteurs geen sancties opgelegd op basis van deze algoritmen. De algoritmen zijn nog niet in gebruik omdat ze eerst moeten worden beoordeeld op wettelijke en gemeentelijke voorschriften en toepasbaarheid. Een uitgebreide beschrijving wordt toegevoegd aan het register als de algoritmen in gebruik worden genomen.

Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart: 

Passagiersvaartuigen mogen alleen op vergunde ligplaatsen in openbaar water afmeren. Het aantal vergunde ligplaatsen is beperkt. Een rapportage, gebaseerd op AIS-data, bepaalt of passagiersvaartuigen s ’nachts binnen hun vergunde ligplaatsgebied zijn. Het algoritme geeft een melding als een passagiersvaartuig s ‘nachts in het openbaar water ligt zonder vergunning voor die locatie. Deze meldingen bieden inzicht in naleving van regels voor ligplaatsengebruik en kunnen  worden ingezet voor informatie gestuurde inzet en controles door vaarweginspecteurs.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.