Dynamic page for System

Algoritmen > Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart: Digitale Gracht

Rapportage

Tags

Ontwikkeling
Digitale Gracht Handhaving Passagiersvaartuigen Overschrijden maximum snelheid

De Digitale Gracht

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en  Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart omschreven.

Informatiegestuurd handhaven

Binnen de Digitale Gracht worden vier algoritmen ontwikkeld voor informatiegestuurde handhaving. Tot nu toe hebben vaarweginspecteurs geen sancties opgelegd op basis van deze algoritmen. De algoritmen zijn nog niet in gebruik omdat ze eerst moeten worden beoordeeld op wettelijke en gemeentelijke voorschriften en toepasbaarheid. Een uitgebreide beschrijving wordt toegevoegd aan het register als de algoritmen in gebruik worden genomen.

Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart: Op de Amsterdamse binnenwateren geldt een maximumsnelheid om onveilige situaties en overlast te voorkomen. Overschrijding van de maximumsnelheid zorgt voor onveilige situaties en overlast, vooral door golfslag. Het algoritme gebruikt AIS-data van passagiersvaartuigen om snelheidsoverschrijdingen te meten. Het model werkt met een rekenregel die bepaald of een vaartuig minimaal twee opeenvolgende momenten sneller vaart dan de geldende maximumsnelheid (plus onzekerheidsmarge). Het model is in ontwikkeling en niet in gebruik. Het algoritme wordt toegepast voor het maken van een heatmap. Anders gezegd, een overzicht te geven van de ruimtelijke verdeling van snelheidsoverschrijdingen en specifieke vaartuigen uit te lichten. De rapportage is bedoeld om toezicht en handhaving efficiënter te maken en kan leiden tot aanspreken van rederijen op geconstateerde overtredingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.