Dynamic page for System

Algoritmen > Vaarverkeersmodel: Digitale Gracht
Ruimte en Economie

Overzicht

Vaarverkeersmodel: Digitale Gracht

Vaarverkeersmodel:

Tags

Ontwikkeling
Digitale Gracht Binnenwater Drukte per rak Verkeersmodel Verkeersmonitoring

De Digitale Gracht

De Digitale Gracht meet het verkeer op het Amsterdamse binnenwater. Het project is in 2019 gestart onder het programma Varen. Het programma Varen valt binnen het cluster Ruimte en Economie. Voor het project zijn er sensoren geplaatst langs het binnenwater in het centrum en de hoofdvaarwegen buiten het centrum van Amsterdam. Met het inzetten van deze sensoren ontwikkelt de gemeente een dynamisch verkeersmodel en instrumenten voor informatiegestuurd handhaven. Dit gebeurt met behulp van algoritmen. De berekende verkeersdata wordt verwerkt en gepresenteerd in een digitaal overzicht (dashboard). Het dashboard is toegankelijk voor beleidsadviseurs, nautisch beheerders en vaarweginspecteurs. 

Binnen de Digitale Gracht worden zes algoritmen gebruikt: twee voor verkeersmonitoring (Drukte per rak en vaarverkeersmodel) en vier voor informatiegestuurd handhaven (Detectie illegale passagiersvaart, Rapportage snelheidsoverschrijdingen passagiersvaart, Detectie geluidsoverlast op het water en  Rapportage ligplaatsgebruik passagiersvaart). Nu wordt het algoritme vaarverkeersmodel omschreven.

Vaarverkeersmodel

Het model “Drukte per rak” telt de actuele en historische passages per uur per rak op. Zo berekenen we de verkeersintensiteit per rak, maar niet de maximale capaciteit van een rak. Het model “Drukte per rak” kan ook geen voorspellingen doen over veranderingen in het gebruik van het water. Een vaarverkeersmodel wordt ontwikkeld om veranderingen zoals de toe- of afname van de pleziervaart en het effect na ingrepen als een stremming of een verkeersmaatregel in kaart te brengen.

Het vaarverkeersmodel is sinds 2022 in ontwikkeling en zal de capaciteit per rak weergeven. Hoeveel vaartuigen kunnen er per uur passeren? Indicatoren voor filevorming (zoals afname van de snelheid) worden gebruikt om de maximale capaciteit per rak, per uur te berekenen. De voorspellingen worden op basis van gemiddelde verplaatsingspatronen per gebruikersgroep gemaakt. De gebruikersgroepen zijn de pleziervaarders, passagiersvaarders en transportvaarders. De gegevens worden mogelijk aangevuld met gegevens over logistieke stromen, toeristische locaties en geaggregeerde demografische gegevens. In het model wordt alleen gewerkt met geaggregeerde gegevens.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Programma Varen


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.