Dynamic page for System

Algoritmen > Map it out
Ruimte en Economie

Overzicht

Map it out

Map

Tags

Productie


De MapitOut-tool maakt het mogelijk om – op verzoek van de gebruiker – vanaf een specifieke locatie (werk, school) het bereik aan te geven binnen een door gebruiker gewenste reistijd met het gewenste vervoersmiddel. Dit kan de gebruiker helpen zich te oriënteren op bijvoorbeeld een woonlocatie.


Link naar dienst

Contactgegevens


  • Afdeling

  • Economische Zaken en Cultuur, IN Amsterdam
  • Contact e-mail

  • algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Traveltime

Datasetbeschrijving

De gebruiker voert een adres in (van bijvoorbeeld werk of school) om te kijken waar men kan wonen binnen een bepaalde reistijd vanaf dat adres. Vervolgens geeft de MapitOut-tool het gebied aan dat men kan bereiken binnen de opgegeven criteria (maximale reistijd en vervoersmiddel). De reistijden worden berekend op basis van verschillende databronnen zoals reisschema’s van het OV (zie onder type data). 

Functies

Database van elke weg, bus- en treinstation, stoplicht, voetpad, fietspad en gegevens uit veelvoud van bronnen zoals alle afstanden en dienstregelingen van het openbaar vervoer. De persoonsgegevens die opgeslagen worden (IP-adres) worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken. Op basis van de invoer van een locatie, de gewenste maximale reistijd en het vervoermiddel wordt de API van Traveltime bevraagd. Het algoritme verwerkt zelf geen persoonsgegevens.

Licentie

Licentie van Traveltime, https://traveltime.com/
Operating

Persoonlijke gegevens

Geen persoonlijke gegevens

Geanonimiseerde voorbeeldgegevens

Bron

Traveltime

Bron adres

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Tweewekelijks wordt gecontroleerd of alle data (bijvoorbeeld reistijden OV) nog correct is. Er wordt alleen getoond wat het bereik is op basis van gewenste reistijd en vervoermiddel (uitkomst), er is geen geautomatiseerde besluitvorming, voorspelling en of beïnvloeding. Daarom is er menselijk toezicht niet nodig.  

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Gegevensstroomdiagram

Beschrijving van de systeemarchitectuur

Een op regels gebaseerd algoritme dat berekent waar je kunt komen vanaf een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijd. Het algoritme berekent dit op basis van een database van elke weg, van elk bus- en treinstation, stoplicht, voetpad, fietspad enzovoort en met behulp van gegevens uit veelvoud van bronnen zoals de dienstregelingen van het openbaar vervoer.   

Afbeelding van systeemarchitectuur

Prestatie

Traveltime werkt alle gegevens om de twee weken bij, zoals wijzigingen in dienstregelingen, routes. Maar het is geen real-time tool.

Prestatietestrapport

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Iedereen met toegang tot internet kan gebruik maken van deze tool. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebruikers.

De gebruiker voert een locatie in, de gewenste reistijd en het vervoermiddel. Zij kan uit verschillende vervoermiddelen kiezen (OV, auto, fiets, en lopen). Er worden geen buurten buitengesloten, om welke reden dan ook.

Bias-testrapport

Referenties Toon Meer Toon Minder

Impact analyse voor gegevensbescherming

Model voor informatie- en systeembestuur

Rechtsgrondslag

Toestemming

Rechtsgrondslag beschrijving

De gemeente verwerkt onderstaande persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De MapItOut-tool is namelijk een dienst waarvan je als gebruiker vrijblijvend gebruik kunt maken. Om deze dienst aan te bieden is het verwerken van een IP-adres noodzakelijk (functioneel cookie).

Live service adres

Adres privacybeleid

Er is een privacy-quickscan uitgevoerd op dit proces en daaruit bleek dat het privacy-vriendelijk is ingericht. Er is geen noodzaak of wettelijke verplichting om een DPIA uit te voeren. Het betreft hier geen hoogrisicoverwerking op basis van artikel 35 AVG.

Service-illustratie

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

De MapitOut-tool is niet risicovol.

Er worden alleen gegevens met andere partijen uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is om de gevraagde dienst te leveren. De derde partij ontvangt alleen het adres, de gewenste reistijd en het vervoermiddel. Het wordt niet gekoppeld aan een persoon. Deze gegevens worden gebruikt om de webapplicatie naar behoren te laten werken. Met de verwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.Er worden geen profielen gebruikt en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats in de zin van artikel 22 AVG.

Tenslotte is Google Analytics ingericht conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Het enige risico is dat je binnen de gewenste reistijd met het gewenste vervoermiddel niet precies het goede gebied in kaart krijgt. Het gaat om een gemiddelde reistijd. De privacyverklaring benadrukt dat het niet real-time is, en dat je voor real-time informatie andere tools moet bekijken als 9292 of google maps.

Risico-naam

Gecombineerde datasets

Risicobeschrijving

Gecombineerde datasets. Data van elke weg, bus- en treinstation, stoplicht, voetpad, fietspad en gegevens uit veelvoud van bronnen.  zoals alle afstanden en dienstregelingen van het openbaar vervoer, gemiddelde auto, fiets en looptijden et cetera. 

Frequentie

Laag

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Laag

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.