Dynamic page for System

Algoritmen > Matchen op vacatures
Sociaal

Overzicht

Matchen op vacatures

Matchen

Tags

Pilot
Matchingsplatform profiel vacatures werkzoekende

Om de werkzoekende te ondersteunen in zijn oriëntatie of zoektocht naar werk biedt de gemeente Amsterdam de burger een online matchingsplatform als instrument aan.

De werkzoekende kan een persoonlijk profiel aanmaken, eventueel met ondersteuning van de klantbegeleider. Dit persoonlijke profiel bestaat uit een aantal onderwerpen: kwaliteiten, beschikbaarheid, belastbaarheid, motivatie, interesses en ervaring.

Vanuit dit persoonlijke profiel kan de werkzoekende ter oriëntatie inzicht krijgen in potentiële functies en beroepen die bij het profiel en daarmee deze werkzoekende passen, inclusief een overzicht van de actuele arbeidsmarktdata over de beroepen/ functies.

De werkzoekende kan zelf in de vacatures zoeken of op basis van zijn profiel of filters zoekopdrachten aanmaken, waarmee de werkzoekende automatisch vacatures ontvangt (met een notificatie via e-mail).

Binnen het online matchingsplatform kunnen werkzoekende zoeken in alle online gepubliceerde vacatures in Nederland plus de vacatures die de gemeente en het UWV voor hen hebben geacquireerd.

Het persoonlijke  profiel kan worden ingezien door professionals die de Amsterdammer ondersteunen in het oriënteren op en vinden van werk. Nadat zowel de Amsterdammer als de klantbegeleider het persoonlijke profiel zichtbaar hebben gemaakt, wordt het persoonlijke profiel inzichtelijk voor werkgevers  die vanuit het Werkgeversservicepunt toegang hebben gekregen tot het platform. Het profiel is niet zichtbaar voor andere werkzoekenden.
Contactgegevens


 • Afdeling

 • Directie Werk en Participatie
 • Contact team voor vragen

 • Algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact e-mail

 • Algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact telefoon

 • 14020


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Matchingsplatform

Datasetbeschrijving

Het online matchingsplatform is een instrument dat wordt ingezet voor de begeleiding die wordt geboden vanuit de Participatiewet. Werkzoekenden worden bij het gebruik van het online matchingsplatform begeleid door een klantbegeleider. Wanneer de werkzoekende gebruik maakt van het online matchingsplatform, krijgt deze een voor-ingevuld profiel met de data afkomstig van de applicatie, die wordt gebruikt voor het begeleiden van werkzoekende in het kader van de Participatiewet. De werkzoekende kan gegevens in het persoonlijke profiel vervolgens aanvullen, corrigeren en/of verwijderen. Zie voor een voorbeeld van het profiel hier.

De werkzoekende logt in, in het online matchingsplatform. Hij krijgt een welkomstpagina vanuit de gemeente Amsterdam en start met een vragenlijst waarin de werkzoekende stapsgewijs ziet welke informatie al bekend is. De werkzoekende kan deze informatie corrigeren/ aanvullen. Dit betreft informatie over:

 • Algemene informatie/ beschikbaarheid
 • Ervaring
 • Interesses
 • Kwaliteiten

Vervolgens komt de werkzoekende op de homepage van waaruit verschillende activiteiten kan worden gedaan:

 • Berichten sturen/ ontvangen binnen het online matchingsplatform
 • Het persoonlijke profiel aanpassen/ verrijken
 • Tips krijgen voor het solliciteren
 • Oriënteren op beroepen
 • Vacatures zoeken en zoekopdrachten maken voor nieuwe vacatures
 • De helpfunctie bekijken

Op basis van het persoonlijke profiel krijgt de werkzoekende suggesties voor mogelijke beroepen/functies. De werkzoekende kiest zelf of hij deze in zijn lijst met favorieten opneemt.

Vervolgens kan de werkzoekende zien welke vacatures beschikbaar zijn en kan deze besluiten om zoekopdrachten op te slaan, zodat de werkzoekende automatisch notificaties ontvangt wanneer er nieuwe, vergelijkbare vacatures beschikbaar zijn.

Licentie

Overeenkomst met leverancier PinkRoccade Local Government, waarbij Jobport onderaannemer is. Deze overeenkomst is afgesloten inclusief een verwerkersovereenkomst.

Persoonlijke gegevens

Bron

Voor het matchen van werkzoekende op vacatures worden verschillende (online) bronnen gebruikt. De reeds beschikbare informatie vanuit WPI wordt aangevuld met informatie/ aanvullingen/ wijzigingen van de werkzoekende (zie plaat). Vacature-data: de online beschikbare vacatures worden verzameld en ontdubbeld in het online matchingsplatform, deze worden aangevuld met de vacatures van het UWV (bron: WBS) en werkgevers kunnen zelf vacatures toevoegen.
Testing
Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Het is een praktische methode, wanneer de werkzoekende niet tevreden is met het resultaat kan hij deze aanpassen. Het heeft geen gevolgen voor de besluitvorming en/of de dienstverlening vanuit de directies WPI.

De applicatie wordt door de werkzoekende en de klantbegeleider gebruikt voor matching met vacatures, maar zoekopdrachten kunnen door beiden worden aangepast. Een werkzoekende is niet verplicht om te solliciteren op een vacature die uit de match naar voren is gekomen. 

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

We ontvangen gegevens vanuit een van de applicaties van WPI en bieden deze ter validatie aan, aan de werkzoekende. De gegevens worden verwerkt in de applicatie en gebruikt voor het persoonlijke profiel, de zoekopdrachten en filters. De werkzoekende kan het profiel, de zoekopdrachten en de filters zelf aanpassen.

Afbeelding van systeemarchitectuur

Overzicht van het profiel.pdf

Prestatie

Het is een praktische methode, wanneer de werkzoekende niet tevreden is met het resultaat kan hij deze aanpassen.

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Er wordt voor het matchen van werkzoekende op vacatures alleen gebruik gemaakt van gegevens die noodzakelijk  zijn voor het realiseren van een goede match. Bijzondere persoonsgegevens worden niet gebruikt voor de match. Zie voor de persoonsgegevens het voorbeeldprofiel.

In het persoonlijke profiel worden vragen gesteld over:

 • Taal: Voor taal wordt alleen gevraagd naar de taalbeheersing. 
 • Belastbaarheid: Er wordt gevraagd aan te geven wat de fysieke belastbaarheid is in relatie tot werk. Daarbij wordt niet gevraagd om medische onderbouwing, maar alleen om fysieke mogelijkheid.
Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag beschrijving

De verwerking is gebaseerd op een taak van algemeen belang. Gemeente heeft o.g.v. de Participatiewet een taak om Amsterdammers naar werk, opleiding en participatie te begeleiden. De functionaliteit van Jobport, het matchen van klanten op vacatures, is een instrument uit de basisdienstverlening vanuit de gemeente Amsterdam en draagt bij aan het uitvoeren van de Participatiewet.

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

Niet van toepassing. Human in Command

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.