Dynamic page for System

Algoritmen > Waarderen WOZ-objecten Amsterdam
Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer, Belastingen

Overzicht

Waarderen WOZ-objecten Amsterdam

Waarderen

Tags

Productie
WOZ Onroerende zaken taxatie WOZ Waarde

Type

Statistisch rekenmodel


Gemeente Amsterdam bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde van alle onroerende zaken en gebruikt daarvoor een statistisch rekenmodel. Onze Amsterdamse taxateurs gebruiken dit model bij het taxeren, ze onderhouden het en controleren het. Deze manier van taxeren heet ‘modelmatig waarderen’. Wij gebruiken de WOZ-waarde vervolgens om de hoogte te bepalen van sommige gemeentebelastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor haar landelijke belastingen. De Waarderingskamer is de landelijk toezichthouder. Zij houden toezicht op de manier waarop we waarderen. 

In het Verantwoordingsdocument WOZ leest u hoe we de WOZ-waarden voor het huidige belastingjaar bepalen. Het document geeft antwoord op de volgende vragen.

  • Hoe ziet het proces van bepalen van een WOZ-waarde eruit?
  • Welke gegevens hebben invloed op de WOZ-waarde?
  • Wat is modelmatig taxeren?
  • Hoe controleren we?

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording


Link naar dienst

Contactgegevens


  • Afdeling

  • Directie Belastingen, afdeling Waarderen, Heffen en Toezicht
  • Externe leveranciers

  • https://www.ortecfinance.com/nl-nl/insights/product/ortax
  • Contact e-mail

  • algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


DatasetsToon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Verantwoordingsdocument WOZ

De combinatie van een WOZ-waarde en een adres is een persoonsgegeven. In het rekenmodel verwerken we geen verdere persoonsgegevens. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken vanwege onze wettelijke taak om WOZ-objecten te waarderen. Dit algoritme is onderdeel van een applicatie van een leverancier.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

 


Link naar de privacyverklaring

GegevensverwerkingToon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Architectuur van het model

OrtaX is een niet-lineair regressiemodel. De relevante waardebepalende factoren zijn waardepeildatum, soort objectcode, buurtcode, gebruiksoppervlakte, kwaliteit- en onderhoudstoestand, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen. Deze variabelen staan in de waardespecificatie. 

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Prestatie

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Non-discriminationToon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Het rekenmodel gebruikt statistische methoden en bestaat uit een puur cijfermatige onderbouwing van de taxatie. Exact dezelfde woningen en exact dezelfde buurten krijgen daarbij dezelfde WOZ-waarde. Dat noemen wij consistentie. Daarmee bevorderen we gelijkheid en gaan we onterechte discriminatie tegen. 

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Human oversightToon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

RisicobeheerToon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden. Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: www.amsterdam.nl/wozverantwoording

ReferentiesToon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag beschrijving

De Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. De afdeling Belastingen voert deze wettelijke waarderingstaak uit voor de gemeente Amsterdam

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.