Anderhalve meter monitor

Algoritmen > Anderhalve meter monitor
Stadsbeheer

Overzicht

Anderhalve meter monitor

1.5-meter-monitor

Tags

Covid-19

In Amsterdam zijn verschillende maatregelen tegen COVID-19 genomen om het virus verder terug te dringen en de bewustwording over het belang van het houden van 1,5 meter afstand te vergroten. Één van die maatregelen is het houden van 1,5 meter afstand tussen personen die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Om op een nieuwe manier mensen bewust te maken van het belang van 1,5 meter afstand houden, zijn we de 1,5 metermonitor begonnen. Een camera maakt een foto van de situatie en het systeem berekent de afstand tussen mensen. Voorbijgangers zien de foto op een scherm, waarbij gezichten automatisch worden bedekt door een smiley. Op het scherm zien zij of ze wel of niet voldoende afstand houden: een groene smiley voor meer dan 1,8 meter afstand, een oranje smiley voor 1,5-1,8 meter afstand en een rode smiley voor minder dan 1,5 meter afstand. Ook kunnen ze worden gewaarschuwd met audiosignalen.

Het systeem slaat de foto’s die het maakt niet op. De beelden worden dus voor niets anders gebruikt dan een directe waarschuwing aan voorbijgangers. Wel wordt het aantal voorbijgangers dat zich binnen bereik van de camera bevindt vastgelegd, zodat we kunnen monitoren of het in een bepaald gebied te druk wordt.

We zetten de 1,5 metermonitor tijdelijk in vanwege de Noodverordening COVID-19 en vanwege de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden. Het systeem wordt op een aantal plekken in de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland in de publieke ruimte uitgetest.
Contactgegevens


  • Afdeling

  • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  • Contact team voor vragen

  • AI Team Chief Technology Office
  • Externe leveranciers

  • Ontwikkeld in eigen beheer
  • Contact e-mail

  • cio-office@amsterdam.nl
  • Contact telefoon

  • 14020


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


DatasetsToon MeerToon Minder

Overzicht van de belangrijkste datasets die gebruikt zijn in de ontwikkeling en de toepassing van het algoritme. De verschillende datasets worden onderscheiden door subkoppen.

1.5 meter monitor meta data

De 2D-camera die wordt gebruikt, maakt gebruik van objectherkenning om vast te stellen waar voetgangers lopen. Vervolgens wordt deze 2D-informatie omgezet naar een plattegrond door middel van diverse ijkpunten op het beeld. Er worden geen beelden bewaard. Wel leggen we het aantal voorbijgangers vast om drukte te monitoren.

Trainingdata: COCOLink naar dataset

Voor het maken van het object detectie model dat is gebruikt is er gebruik gemaakt van de pen dataset COCO (“Common Objects in Context”). COCO is een dataset voor objectherkenning en -segmentatie. Er staan meer dan 330.000 afbeeldingen in geregistreerd, met 250.000 mensen en 1.5 miljoen objecten.


Link naar de privacyverklaring

GegevensverwerkingToon MeerToon Minder

Hoe gebruikt het systeem de data?

Architectuur van het model

Er wordt gebruik gemaakt van objectdetectie, meer specifiek van YOLO (You Only Look Once). YOLO is een model dat is ontworpen om snel en accuraat objecten op beeld te kunnen herkennen. Nadat dit gebruikt is om de positie van personen op een 2D-weergave te berekenen, wordt er gebruikt gemaakt van een aantal ijkpunten om de afstanden tussen personen te berekenen.

Link naar broncode


Inhoud

Beschrijving van de systeemarchitectuur

Non-discriminatieToon MeerToon Minder

Hoe bevordert het algoritme gelijke behandeling of gaat het ongelijke behandeling tegen?

Het is mogelijk dat niet alle personen goed worden herkend als persoon. We weten niet met zekerheid of de openbare dataset die gebruikt is voor het trainen van de objectherkenning (COCO, zie ‘Data’), representatief is voor alle verschillende huidskleuren, leeftijden, lengtes of kledingstijlen. Om de effectiviteit van de 1,5 meter monitor te meten, houden we kwalitatieve interviews.

Menselijk toezichtToon MeerToon Minder

In hoeverre houden mensen toezicht op de werking van het algoritme?

Er worden geen automatische keuzes gemaakt, behalve het tonen van actuele informatie over afstanden tussen voetgangers. Daarop is geen menselijk toezicht.

RisicobeheerToon MeerToon Minder

Risico’s in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

Er zitten weinig risico’s aan dit algoritme. De gemaakte beelden worden niet opgeslagen. Het risico van het verwerken van persoonsgegevens is verwaarloosbaar, omdat ze direct op de sensor worden gepseudonimiseerd, en de gepseudonimiseerde gegevens direct na het tonen op het scherm – zodra iemand weer buiten beeld loopt – worden geanonimiseerd. Ook is er geen verbinding met het internet.

Om de effectiviteit van de 1,5 meter monitor te meten, houden we kwalitatieve interviews.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland heeft de 1,5 metermonitor bij besluit gekoppeld aan de aanwezigheid van de Noodverordening COVID-19 en/of de noodzaak tot het houden van 1,5 meter afstand in formele wetgeving. Op het moment dat de Noodverordening COVID-19 wordt ingetrokken en/of het houden van 1,5 meter afstand op basis van formele wetgeving niet meer noodzakelijk is, dan vervalt de grondslag onder de 1,5 metermonitor.

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres CIO-office@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.