Parkeercontrole

Algoritmen > Parkeercontrole
Ruimte en Economie

Overzicht

Parkeercontrole

Parkeercontrole

Tags

Parkeren Kenteken Nummerplaat Beeldherkenning Parkeerboete

Om Amsterdam leefbaar en toegankelijk te houden, mag er maar een beperkt aantal auto’s in de stad parkeren. De gemeente controleert of een geparkeerde auto het recht heeft om geparkeerd te staan, dus of iemand parkeergeld heeft betaald of een parkeervergunning heeft. Om efficiënter te werken doen we die controle met scanauto’s. Daarmee controleren we momenteel meer dan 150.000 officiële parkeerplaatsen in Amsterdam.

De scanauto’s zijn uitgerust met camera’s en rijden langs parkeerplaatsen in de stad. De camera’s leggen kentekens van auto’s vast en gebruiken een beeldherkenningsalgoritme om kentekens te identificeren.

Het kentekennummer wordt naar het Nationaal Parkeerregister gestuurd waar gecontroleerd wordt of de auto het recht heeft om geparkeerd te staan. Als blijkt dat iemand geen parkeergeld heeft betaald, dan beoordeelt een controleur aan de hand van omgevingsfoto’s of er sprake is van een bijzondere situatie (laden of lossen, stilstaande auto’s voor een verkeerslicht). Bij twijfel bekijkt een parkeercontroleur de situatie ter plaatse. Als er geen sprake is van een bijzondere situatie, volgt een parkeerbon (‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’).

Het verhogen van de pakkans vergroot de rechtvaardigheid ten opzichte van degenen die wel betalen of een geldige parkeervergunning hebben. Door te handhaven op de overtreding ‘stilstaan op de stoep’ wordt de overlast beperkt en de leefbaarheid vergroot voor diegenen die wel betaald of een geldige parkeervergunning hebben.


Link naar dienst

Contactgegevens


 • Afdeling

 • Parkeren, Team Analyse & Advies
 • Contact team voor vragen

 • Afdelingsmanager straatparkeren
 • Externe leveranciers

 • Egis Parking Services B.V.
 • Contact e-mail

 • algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact telefoon

 • 14020


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Gescande kentekens

Datasetbeschrijving

Scanauto’s met geautomatiseerde kentekenherkenning rijden door de stad om kentekens van geparkeerde auto’s te herkennen. De gegevens die door de scanauto’s worden verwerkt zijn de gescande afbeeldingen van kentekenplaten, samen met de locatie van de auto en tijdstempelgegevens. Als parkeergeld is betaald, worden de gegevens na 48 uur geanonimiseerd (kentekenfoto’s en omgevingsfoto’s worden verwijderd; het kenteken wordt verwijderd uit de metagegevens). Als geen parkeergeld is betaald, worden gegevens zo lang bewaard als nodig is voor bezwaar en beroep.

Persoonlijke gegevens

Geïdentificeerd

Naam

Nationaal Parkeerregister (NPR)

Datasetbeschrijving

Het Nationaal Parkeerregister is een nationale database waarin alle actuele parkeerrechten van kentekens geregistreerd staan. Het register wordt beheerd door de RDW. De gegevens worden verzameld vanuit de parkeermeters en parkeerapps van gemeentelijke en commerciële parkeerbedrijven, parkeeraanbieders en handhavers. Gegevens over parkeerrechten worden tot 13 weken na het eindigen van het parkeerrecht in het register bewaard (alleen voor geautoriseerd personeel toegankelijk). De gegevens van het register worden gebruikt om te controleren of iemand ergens mag parkeren.

Persoonlijke gegevens

Gepseudonymiseerd

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Menselijke controleurs beoordelen de beelden om te zien of er sprake is van een speciale situatie, bijvoorbeeld laden of lossen, of stilstaande auto’s voor een verkeerslicht. Zij controleren ook of kenteken goed gelezen is. Bij twijfel bekijkt een parkeercontroleur de situatie ter plaatse.

Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

Algoritmen worden gebruikt:

 • om de kentekenplaat te lokaliseren in de camerabeelden;
 • om de afbeeldingen aan te passen voor identificatie en;
 • om de individuele karakters van de kentekenplaat te identificeren.

Als een kentekenplaat is geïdentificeerd en verwerkt, dan worden de kentekengegevens voor verdere verwerking naar het Nationaal Parkeerregister gestuurd. Een algoritme van NPR controleert vervolgens de geldigheid van parkeerrechten voor het kenteken op een bepaalde tijd en locatie (voor informatie over dat algoritme, zie de informatie op de website van NPR: https://nationaalparkeerregister.nl/downloads/downloads-mobiel-parkeren.html – in het bijzonder de technische documentatie). Een positieve uitslag betekent dat de auto geldige parkeerrechten heeft. In dat geval worden de scangegevens van de kentekenplaat binnen 48 uur verwijderd. Bij een negatieve uitslag worden de beelden gecontroleerd door een medewerker van EGIS Parking Services B.V., die in opdracht van de gemeente Amsterdam de parkeercontrole uitvoert. EGIS beoordeelt of er sprake is van een bijzondere situatie, zoals laden en lossen of een verkeerslicht. Bij twijfel bekijkt een parkeercontroleur de situatie ter plaatse. Als een kenteken geen geldige parkeerrechten heeft worden de gegevens overgedragen aan de gemeentelijke belastingdienst. Zij gebruiken de database van de RDW om het kenteken te koppelen aan de persoonsgegevens van de eigenaar en stuurt een parkeerbon (‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’).

De scanauto wordt naast de controle op betaald parkeren en het handhaven op stilstaan op de stoep ingezet voor de opsporing van gestolen voertuigen en voertuigen met een vordering van de politie of het Openbaar Ministerie aan de hand van de gescande kentekens. Doordat de scanauto de gescande kentekens langs de openbare gegevens bij de RDW (voertuigen die als gestolen staan geregistreerd) legt, kan het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (evt. samen met politie) indien er een match is de opsporing van dat voertuig doen. Tevens worden data verzameld over de parkeerdruk en het type vergunninghouder.

Afbeelding van systeemarchitectuur

parkeercontrole.png

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. De service werkt op dezelfde manier voor alle kentekenplaten, ongeacht het automodel, de leeftijd van de auto of de kentekenhouder.

Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag beschrijving

Live service adres

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

Het systeem heeft een laag risico. Het belangrijkste risico is dat het systeem een kenteken verkeerd herkent en iemand een boete krijgt die dat niet verdient.

Dit kan gebeuren als een letter of cijfer op het kenteken foutief wordt herkend door zowel het algoritme als de controleur. Om dit risico te beheersen, krijgen mensen de mogelijkheid om via een website (naheffingsaanslag.amsterdam.nl) binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken. Wie bezwaar maakt, krijgt de gelegenheid om de foto van het kenteken te zien en een situatiefoto, als die beschikbaar is. Eventuele omstanders, ongerelateerde kentekens en andere privacygevoelige informatie worden onherkenbaar gemaakt op die foto’s.

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.