Waarderen WOZ-objecten Amsterdam

Algoritmen > Waarderen WOZ-objecten Amsterdam
Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer, Belastingen

Overzicht

Waarderen WOZ-objecten Amsterdam

Waarderen

Tags

Productie
WOZ Onroerende zaken taxatie WOZ Waarde

Gemeente Amsterdam bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde van alle onroerende zaken en gebruikt daarvoor een statistisch rekenmodel. Onze Amsterdamse taxateurs gebruiken dit model bij het taxeren, ze onderhouden het en controleren het. Deze manier van taxeren heet ‘modelmatig waarderen’. Wij gebruiken de WOZ-waarde vervolgens om de hoogte te bepalen van sommige gemeentebelastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor haar landelijke belastingen. De Waarderingskamer is de landelijk toezichthouder. Zij houden toezicht op de manier waarop we waarderen. 

In het Verantwoordingsdocument WOZ leest u hoe we de WOZ-waarden voor het huidige belastingjaar bepalen. Het document geeft antwoord op de volgende vragen.

 • Hoe ziet het proces van bepalen van een WOZ-waarde eruit?
 • Welke gegevens hebben invloed op de WOZ-waarde?
 • Wat is modelmatig taxeren?
 • Hoe controleren we?

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording


Link naar dienst

Contactgegevens


 • Afdeling

 • Directie Belastingen, afdeling Waarderen, Heffen en Toezicht
 • Externe leveranciers

 • https://www.ortecfinance.com/nl-nl/insights/product/ortax
 • Contact e-mail

 • algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Verantwoordingsdocument WOZ

Adres van de beheerder

Datasetbeschrijving

De combinatie van een WOZ-waarde en een adres is een persoonsgegeven. In het rekenmodel verwerken we geen verdere persoonsgegevens. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken vanwege onze wettelijke taak om WOZ-objecten te waarderen. Dit algoritme is onderdeel van een applicatie van een leverancier.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

 

Licentie

De leverancier is ISO 27001 en ISAE3000 type 2 gecertificeerd
Operating

Persoonlijke gegevens

Gepseudonymiseerd

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

OrtaX is een niet-lineair regressiemodel. De relevante waardebepalende factoren zijn waardepeildatum, soort objectcode, buurtcode, gebruiksoppervlakte, kwaliteit- en onderhoudstoestand, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen. Deze variabelen staan in de waardespecificatie. 

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Prestatie

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Het rekenmodel gebruikt statistische methoden en bestaat uit een puur cijfermatige onderbouwing van de taxatie. Exact dezelfde woningen en exact dezelfde buurten krijgen daarbij dezelfde WOZ-waarde. Dat noemen wij consistentie. Daarmee bevorderen we gelijkheid en gaan we onterechte discriminatie tegen. 

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden.

Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Beschrijving van de betrokkenheid van belanghebbenden

Bij het modelmatig waarderen van WOZ-objecten gebruiken we geen bijzondere persoonsgegevens.

Referenties Toon Meer Toon Minder

Contractreferentie

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Rechtsgrondslag

Wettelijke verplichting

Rechtsgrondslag beschrijving

De Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. De afdeling Belastingen voert deze wettelijke waarderingstaak uit voor de gemeente Amsterdam

Live service adres

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Adres privacybeleid

https://wetten.overheid.nl
Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

In deze beschrijving van het algoritme verwijzen wij naar het Verantwoordingsdocument WOZ, omdat daar alle informatie over het modelmatig waarderen en het rekenmodel is te vinden. Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: www.amsterdam.nl/wozverantwoording

Risico-naam

Grootschalige gegevensverwerking

Risicobeschrijving

Privacy risico: laag. 

Beveiligingsrisico: hoog. 

Classificatie gegevens: vertrouwelijk.   Het WOZ-waardegegeven – de uitkomst van het proces waarin het model wordt gebruikt – is enkel voor woningen (beperkt) openbaar, voor bedrijfspanden is dit niet openbaar.

Uitvoeringsrisico: laag. Het algoritme kan leiden tot een verkeerde WOZ-waarde in individuele gevallen. 

Frequentie

Laag

Beschrijving van risicobeperking

De risico’s zijn beperkt omdat het ingezette rekenmodel niet voorspellend is. Het voorspelt de WOZ-waarde niet maar berekent deze op basis van feitelijke cijfers. Het rekenmodel is juist een beheersmaatregel tegen willekeur en beperkt de kans op menselijke fouten bij herhalend werk. 

De risico’s van het rekenmodel worden als volgt beperkt:

 • We maken gebruik van proven technology, die al geruime tijd landelijk wordt gebruikt. 
 • De mens neemt de beslissingen. Het algoritme is adviserend. We zetten hiervoor goede en vakbekwame taxateurs in. 
 • Op de goede uitvoering van de waardering wordt landelijk wettelijk toezicht gehouden door de Waarderingskamer, onafhankelijk van de gemeente.
 • De belanghebbende kan bezwaar aantekenen en in beroep gaan. De waardering wordt dan opnieuw gecontroleerd. 

Voor verdere waarborgen en maatregelen verwijzen we naar het Verantwoordingsdocument WOZ. Het Verantwoordingsdocument WOZ vindt u hier: 

www.amsterdam.nl/wozverantwoording

De leverancier is ISO 27001 en ISAE3000 type 2 gecertificeerd.

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Matig

Risico-type

Privacy en gegevensbeveiliging

Datasets combineren
Grootschalige gegevensverwerking

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.